Haberler

ÇANKIRI TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI ORGAN SEÇİMLERİ

  • 19.09.2022
  • CTB

İLAN

5174 sayılı Kanunun 81-85. maddeleri gereği yapılacak Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Organ Seçimleri kapsamında aşağıdaki hususların ilan edilmesi 84. madde gereği gerekli görülmüştür.

1- Çankırı Ticaret Borsası Meclis Asıl ve Yedek Üyesi Seçimi 01 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10:00-17:00 arasında Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı hizmet binası adresinde, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi 08 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10:00-14:00 arasında aynı adreste yapılacaktır.

2- Organ Seçimlerinde oy kullanacak olanların oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri gerekmektedir.

3- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüleri seçim yapılacağı 01 Ekim 2022 Cumartesi günü ile 08 Ekim 2022 Cumartesi günü açık tutulacaktır.

4- Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;
                a)Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.
                b)Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.
                c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
         ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

5-Organ seçimleri için aday olacak gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir.

6- Organ seçimlerinde oy kullanacak olanlar ile aday olacak üyelerin seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

  • ÇANKIRI TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI ORGAN SEÇİMLERİ

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç