Haberler

Peşin Hububat Satışları(Genel ve Sözleşme Bazında)

  • 07.01.2022
  • CTB
İlgi           : 31.12.2021 tarihli ve E-22479905-202.01.01-626429 sayılı yazı
                İlgide kayıtlı yazımız ile Ocak 2022 ayı satışlarımızla ilgili bilgilendirme yapılmıştı. bu defa buğday, arpa, mısır ürünlerine ilişkin fiyatlar ekte gönderildiği şekilde revize edilmiş olup (EK-1) bu kapsamda TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI ve Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı ve satışı yapılacak ürünler için talep toplama tarihi 14 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.
                Bilindiği üzere ekmeklik buğday stokları, Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğinni taahhüd eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Ocak ayında ekmeklik un fiyatını 185 TL/ Çuval'ın altında (185 TL dahil) taahhüt eden un fabrikalarına satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla aylık fiili tüketimlerinin %65'ine kadar tahsis yapılacaktır. TMO Elektronij Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen ve Ocak ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval'ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır.
                Ocak ayı un taahhüt fiyatlarına göre:

        -185 TL ve altında fiyat verenlerer aylık fiili tüketimlerinin %65'ine kadar,
        -186-200 TL( 200 TL dahil) aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin %60'ına kadar tahsis yapılacak,
        -TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden PEŞİN un taahhüt fiyatı vermeyen ve Ocak ayı ekmeklik un fiyatını 200TL/Çuval'ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis                yapılmayacaktır.
                Un fabrikaları Ocak ayı fiyat taahhütlerini 14 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Ayrıca 03.01.2022 tarihinden taahhüt fiyatlarının revize edildiği tarihe kadar TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden taahhütname veren un fabrikalarının taahhütnamelerini 14 Ocak 2022 tarihine kadar yukarıda belirtilen taahhüt  fiyatlarına uygun olarak güncellemeleri gerekmektedir.
                Başmüdürlüklerimiz/Şube müdürlüklerimiz tarafından dağıtımı yapılacak buğday ve arpa tahsis miktarları 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren açıklanacaktır. İthal ve yerli ürünler ile ELÜS'lerin tahsis sonuçları 17 Ocak 2022 tarihinde platform üzerinden talep eden firmalarca görülebilecektir.
                TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılan ithal ve yerli ürün satışları tahsislerin görülmesini müteakip 26.01.2022 tarihine kadar TMO hesaplarına para yatırılmak sureti ile teslim alınabilecektir. Ocak ayında satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 26 Ocak 2022(dahil) tarhinde sona erecektir.
                Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir. Diğer husularda ilgide kayıtlı yazımız kapsamında işlem yapılabilecektir.
                İlgili üyelerimize duyurulur.
  • Peşin Hububat Satışları(Genel ve Sözleşme Bazında)

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç