Haberler

BANKACILIK SİSTEMİNE YÖNELİK ÜCRETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER HK.

  • 21.02.2020
  • CTB

   Sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümünde ortak akılla hareket eden Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) olarak, sizlerden gelen talepler ilgili kamu kurumlarına iletilmekte, kamunun ve karar alıcıların içerisinde bulunduğu platformlarda dile getirilmekte ve sonuç alınıncaya kadar takip edilmektedir.

   Bu kapsamda takip edilen konulardan bir tanesi olan banka işlem ücretlerine ilişkin taleplere yönelik olarak Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Bankacılık ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.

   Yürürlük tarihi 01/03/2020 olan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliği” ile birlikte; Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hâllerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacaktır.

   Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda kalacaktır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödene tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecektir.

   Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyecektir. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz talep sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen görüş kapsamında Hazine destekli KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin erken kapatılması halinde Bankalarca talep edilen erken kapama komisyonlarının alınmaması gerektiği Bakanlıkça değerlendirilmiştir.

   Diğer taraftan yürürlük tarihi 01/03/2020 olan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile birlikte; EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1,000.-TL’nin altında olması hâlinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecektir. İşlem tutarının 1,000.- TL ile 50,000.-TL arasında olması hâlinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL,5TL ve 10 TL olarak, İşlem tutarının 50,000.-TL ve üzerinde olması durumunda ise 25 TL,50 TL ve 100 TL olarak uygulanacaktır.

   Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanacaktır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır. Bankalarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecektir.

   Konu üyelerimize duyurulur.

 

   Saygılarımızla,

   Çankırı Ticaret Borsası

 

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç