Haberler

DERİ VE SAKATAT SATIŞI HK.

  • 23.07.2019
  • CTB

Ankara/Sincan Et Kombinası Müdürlüğü`nden bildirildiği üzere, Genel Müdürlük tarafından 2019 yılı Eylül-Aralık aylarını kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları, Büyükbaş hayvan sakatat ve Yan Ürünler, Hayvansal yağlar ile Küçükbaş sakatatları online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra 25.07.2019 tarihi saat 16:00`a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü`ne sevk edilmek üzere, Kurumumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir.

 

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
- İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
- İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,
- İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,
- Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi,
- Alıcı katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurum`ca belirlenen tutardaki geçici teminatını nakit veya teminat mektubu olarak verecektir.

 

Ön Teklif Verme 

27.07.2019 Saat 10:00`dan 01.08.2019 Saat 14:00`e kadardır.


E-İhale Saatleri: 

Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat:10:00`da, 
Küçükbaş hayvan derilerinin 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 14:00`te, 
Büyükbaş hayvan sakatatlarının 06 Ağustos Salı günü saat 10:00`da 
Büyükbaş hayvansal yağların 06 Ağustos Salı günü saat 16:00`da 
Küçükbaş hayvan sakatatlarının 06 Ağustos Salı günü saat 14:00`te,
Küçükbaş hayvan bağırsaklarının 05 Ağustos Pazartesi günü saat 16:00`da

 

Geçici Teminat Tutarları: 

Büyükbaş deri için: 90.000,00 TL
Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için: 100.000,00 TL

Hayvansal yağ için: 25.000,00 TL 
Küçükbaş deri için: 15.000,00 TL 
Küçükbaş Bağırsak için: 5.000,00 TL 
Küçükbaş sakatat için: 20.000,00 TL

 

Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Üyelerimize duyurulur...

 

 

 

  • DERİ VE SAKATAT SATIŞI HK.

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç