Ücret Tarifeleri
Borsamız 2022 yılı için geçerli; tescil, hizmet, belge bedelleri, kaydiye ve aidat ücretleri belirlenmiş, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TESCİL ÜCRETLERİ CETVELİ
5174 Sayılı Kanunun 46. maddesi hükmünce “Borsaya tabi maddelerin, en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur” hükmü yer almaktadır. Aynı madde 2. fıkrası ile “Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç 30(Otuz) gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda tescil ücreti %50(YüzdeElli) fazlasıyla tahsil edilir” denilmektedir. Belirtilen hükümler gereği tescil işlemleri 30(Otuz) gün içerisinde tescil bürolarımızda yapılabilecektir.
Borsa tescil ücreti oranı malın alım satımı üzerinden ‰ 1(BindeBir) ’dir. 5174 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince işlem başına alınacak tescil ücret tutarı; 16 yaşından büyüklere uygulanacak olan asgari ücret tutarının yarısından fazla olmamak kaydıyla bir işlem başına alınacak muamele için borsa tescil ücreti tavanı için 750.00 ₺ (YediYüzElliTürkLirası), tabanı için ‰ 1(BindeBir) uygulanacaktır.
İŞLEM TESCİL SÜRESİ TESCİL ORANI TAVAN UYGULAMASI TABAN UYGULAMASI
ALIM 30 Gün  ‰ 1 750,00 ₺  ‰ 1
SATIM 30 Gün  ‰ 1 750,00 ₺  ‰ 1

HİZMET ÜCRETLERİ CETVELİ
2022 mali yılı için borsamızca sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretleri gösterir tablo aşağıda belirtildiği üzere olup; belirtilen ücretler 01.01.2022 tarihi itibarıyla yürürlükte olacaktır.
HİZMET NEV'İ TUTARI
Satış Salonu 0-5.000 KG Mahsûl Girişi 20,00 ₺
Satış Salonu 5.001-10.000 KG Mahsûl Girişi 30,00 ₺
Satış Salonu 10.001-20.000 KG Mahsûl Girişi 40,00 ₺
Satış Salonu 20.001- KG Üzeri Mahsûl Girişi 50,00 ₺
Analiz Üye Analiz İşlemi 5,00   ₺
Analiz Üye Olmayan Analiz İşlemi 10,00 ₺
Kantar Traktör 15,00 ₺
Kantar Kamyon 15,00 ₺
Kimlik Üye Kimlik Ücreti 20,00 ₺

BELGE BEDELİ ÜCRETLERİ CETVELİ
2022 mali yılı için borsamızca alınacak belge bedellerini gösterir tablo aşağıda belirtildiği üzere olup; belirtilen ücretler 01.01.2022 tarihi itibarıyla yürürlükte olacaktır.
BELGE TUTARI
Kayıt Sureti 25,00 ₺
Faaliyet Belgesi 25,00 ₺
Borsaya Tabi İşlemlere Dair Belge 25,00 ₺

KAYDİYE VE AİDAT ÜCRETLERİ CETVELİ
Borsamız 2022 mali yılında üye kayıt ve aidat tarifelerini gösterir tablo aşağıda belirtildiği üzere olup, belirtilen tarife 01.01.2022 tarihi itibarıyla yürürlükte olacaktır.
DERECE KAYDİYE AİDAT
1. Derece 1.350,00 ₺ 700,00 ₺
2. Derece 1.200,00 ₺ 650,00 ₺
3. Derece 1.050,00 ₺ 600,00 ₺
4. Derece 900,00    ₺ 550,00 ₺
5. Derece 750,00    ₺ 500,00 ₺

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç