Form ve Dilekçeler
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kaydı için gerekli evraklar aşağıda sunulmuş olup, yöntem belirtilmiştir.

TÜRİB'E KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 
 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
 3. Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
 4. Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
 5. Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 
 1. Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 2. Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
 3. Vergi Levhası örneği
 4. İmza Sirküleri
 5. Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
 6. Şirket Karar Defterine temsilci atanması ile ilgili karar alınması
 7. Yetkili kişi (ler)dışında bir temsilci atanması halinde noterden tasdikli vekaletname (TÜRİB işlemlerini  gerçekleştirmeye yetkilidir) ibaresi bulunması gerekmektedir.
 8. Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
 9. Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
Yukarıda belirtilen evraklar eksiksiz bir biçimde kayıt olmak isteyen gerçek kişi tarafından doldurulup imzalanacak olup borsa ilgill birime teslim edilecektir.

Önemli Not:

 1. Doldurulması gereken formlarda bulunan adres bilgisi, ikametgâh belgesindeki adresle aynı olmak zorundadır.
 2. Bankadan alınan;"ELÜS Hesap Bilgi Formu"nda mutlak suretle, kişiye ait iletişim bilgisi ve MKK sicil numarası bulunması mecburidir.
 3. Evrakların çıktısı alınırken arkalı-önlü değil tek yüze yazım yaptırınız.
Kayıt süreciyle ilgili Borsamızla iletişime geçebilirsiniz.

0 (376) 213 88 80 - 0 (376) 213 88 81


Diğer Form ve Dilekçeler:

Çankırı Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç