• Çankırı
    +C

Muamelat Servisi

 AYNUR ATEŞ

 E-Posta : aynur.ates@cankiritb.org.tr

 

 Görevleri;

1.Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak.
2. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle yeni üyenin borsaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek.
3.Üyeliğe kaydolunan şahıs/tüzel kişi firmasının Meslek Grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak.
4.Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.
5.Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.
6.Borsa üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.
7.Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.
8.Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.
9.Borsa üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.
10.Borsa organlarının 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim listesini hazırlamak.
11.TOBB Üye Sicil programının güncel takibini yapmak.
12.Mevzuat hükümlerine göre askıya alınacak, askıdan aktif hale getirilecek, terkini yapılacak üyelerin tespitini yaparak Genel Sekretere bilgi vermek,
13.Sicil dosyalarını düzenlemek, saklamak ve bu dosyalarda meydana gelen değişiklikleri izlemek,
14.Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarıların yapılmasını sağlamak,
15.Evrak- belge arşivleme ve imhasını yapmak.
16.Evrak dosyalama işlemleri; içerisinde bulunulan yılın yazılıp daha sonra evrak numarasının verilmesi şeklinde olacaktır. Gelen ve giden evraklar için konusuna göre bir klasör açılıp gelen ve giden evrakın takip ve korunması sağlanacaktır,17.Dosyalar yıllık olarak hizmet katında saklanacak ve ilgili yılın sonunda arşive kaldırılacaktır,
18.Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 
 
Yazdır  
Ziyaretçi Sayısı