• Çankırı
    +C

BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

 ABDÜSSAMET ELVAN

 

E-Posta : s.elvan@cankiritb.org.tr

 

 

 Görevleri;

 

1) Borsanın tüm teknik ve yazılım altyapısının eksiksiz olarak çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak

2) Söz konusu elektronik sistemlerin açılması ve kapatılması, ayrıca devamlı çalışmasının sağlanması konusunda gerekeni yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

3) Bilgisayar donanım ve cihazlarının günlük, haftalık ve aylık bakım ve kontrollerini ilgili görevlilerce yapılmasını sağlamak,

4) Borsanın işlemlerine ilişkin özel programların ve kaynak CD’lerin bilgisayar ortamından gelebilecek virüs vs. her türlü tehlikelere karşı korunması amacıyla gerekli yazılımların temin edilmesi ve uygulanmasını sağlamak,

5) Bilgisayarları ve ekleri olan, yazıcı, tarayıcı ve diğer donanımları görevli personelin sağlıklı olarak kullanabilmesi amacıyla gerekli eğitimleri vermek, takip ve kontrol etmek,

6) İnternet ortamında Borsanın web sayfasının gerek oluşumu gerekse değişiklikleri ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları yapmak, güncelliği sağlamak,

7) Borsa işlemlerine özgü database verilerin güvenli bir ortamda ve sürekli olarak saklanmasını sağlamak,

8) Bilgisayar donanımı, yazılım programları, iletişim sistemlerinde özellikle arıza halinde gerekli müdahaleleri yapmak, tamiri mümkün olmadığı hallerde ise yetkili servislerin devreye sokulması için Genel Sekreterliğe bilgi vermek,

9) 5174 Sayılı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendine verilen görevleri yerine getirmek,

10)SMS programını günceller ve ilgililere haberdar eder,

11)Borsa; genel santral telefonuna cevap verir, ilgili birimlere yönlendirir,

12)İç birimlerden talep etmesi halinde; dış hatlara telefon bağlar,

13)Başkan, Yönetim Kurulu, Yöneticiler, Personelin seyahati ve borsaya gelen misafirlerin ulaşım araçlarını ve kalınacak otelleri ayarlar ,gerektiğinde pasaport vize v.b. işlemleri yapar,ilgili kişilere haberdar eder, seyahat materyali hazırlar,

14)Gelen davetiyeleri sınıflandırır ilgililere haberdar eder,

15) Genel Sekreter tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

 

Yazdır  
Ziyaretçi Sayısı