• Çankırı
    +C

Toprak Yapısı ve Sanayisi

 

Toprak yapısı ve sanayiisi

Genellikle çıplak dağlarla kaplı olan Çankırı toprakları, şiddetli erozyon tehdidi altındadır. Bu yüzden il toprakları, tarımsal amaçla kullanılmamaktadır. Bu topraklar sadece hayvan otlatmada kullanılır.

Çankırı ili sınırları içerisinde alüvyal, kolüvyal, kestane renkli, kahverengi orman ve kireçsiz kahverengi orman toprakları olmak üzere toplam beş tür toprak bulunmaktadır. Çankırı sanayi bakımından geri kalmış illerden biridir.[kaynak belirtilmeli] Un, yem bitkileri ve askeri donatım fabrikaları vardır.

 

 

 

Yazdır  
Ziyaretçi Sayısı